Wynagrodzenie

Wysokość honorarium za udzieloną pomoc prawną ustalana jest indywidualnie przy zawiązywaniu współpracy z Klientem, przy uwzględnieniu charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania postępowania. W ramach prowadzonej współpracy oferujemy dwa systemy rozliczeń: w oparciu o stawkę ryczałtową lub w oparciu o stawkę godzinową. Istnieje również możliwość nabycia pakietu usług tzw. abonamentu związanego z bieżąca, indywidualną obsługą prawną. Do ustalonego honorarium doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kaczmarczyk Gorzów Wlkp

W ramach pomocy prawnej udzielanej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zajmujemy się m.in.: udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, opracowywaniem umów i projektów umów, prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem interesów Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Kontakt

ul. Fryderyka Chopina 68/8
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 604 897 996

e-mail: marcin.kaczmarczyk@kancelaria-kaczmarczyk.pl