Specjalizacje

PRAWO GOSPODARCZE

W ramach usług z zakresu prawa gospodarczego oferujemy dla swoich Klientów następujące działania:

 1. redagowanie i opiniowanie umów handlowych,
 2. udzielanie odpowiedzi na problemowe zagadnienia prawne związane z branżą klienta,
 3. wsparcie klientów w negocjacjach aspektów prawnych zawieranych transakcji
 4. szkolenia dla członków zarządu, rady nadzorczej lub dla pracowników w zakresie prawnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa klienta.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Prawo spółek handlowych jest jedną z ważniejszych dziedzin przy obsłudze prawnej przedsiębiorców. Wiedza i praktyka w tym zakresie jest niezbędna zarówno w procesach przekształceń własnościowych i strukturalnych, jak również w bieżącej działalności korporacyjnej. W ramach tej specjalizacji oferujemy Klientom następujące działania:

 1. zakładanie spółek prawa handlowego
 2. przekształcenia spółek prawa handlowego
 3. negocjowanie i redagowanie umów
 4. przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej
 5. postępowania sądowe
 6. przygotowywanie opinii prawnych
 7. szkolenia dla członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W ramach szerokorozumianego Prawa nieruchomości oferujemy naszym Klientom m.in.:

 1. prawny audyt nieruchomości
 2. doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań realizowanej inwestycji,
 3. zapewnienie zmiany warunków zagospodarowania,
 4. uzyskanie pozwoleń na budowę,
 5. redagowanie umów na projekt architektoniczno-budowlany, o roboty budowlane itp.
 6. przygotowywanie projektów umów deweloperskich i umów przyrzeczonych
 7. reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych, podziały nieruchomości, zapewnienie odpowiednich wpisów w treści ksiąg wieczystych
 8. postępowania odszkodowawcze w razie wywłaszczenia nieruchomości przez organy samorządu terytorialnego
 9. zaskarżanie podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 10. zaskarżanie niekorzystnych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 11. przywracanie posiadania.,

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę m .in.

 1. redagowanie i opiniowanie umów
 2. przygotowywanie opinii prawnych
 3. reprezentowania w postępowaniach sądowych
 4. reprezentowanie w sporach na etapie przedsądowym
 5. udział w negocjacjach

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach usług z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy dla swoich klientów

 1. redagowanie i opiniowanie umów
 2. przygotowywanie regulaminów
 3. przygotowywanie opinii prawnych
 4. reprezentowania w postępowaniach sądowych
 5. reprezentowanie w sporach na etapie przedsądowym
 6. udział w negocjacjach

Prawo administracyjne

Oferujemy Klientom m.in.:

 1. sporządzanie wniosków, odwołań, skarg na decyzje organów administracji publicznej,
 2. reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kaczmarczyk Gorzów Wlkp

W ramach pomocy prawnej udzielanej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zajmujemy się m.in.: udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, opracowywaniem umów i projektów umów, prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem interesów Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Kontakt

ul. Fryderyka Chopina 68/8
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 604 897 996

e-mail: marcin.kaczmarczyk@kancelaria-kaczmarczyk.pl