Faq

Niezbędne informacje (FAQ)


  • W jakich godzinach można uzyskać pomoc prawnika? 

Kancelaria świadczy usługi w godz. od 8:00 – 17:00. Rozmowa z prawnikiem jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się na indywidualne spotkanie. 

  • Co zabrać ze sobą na umówione spotkanie w Kancelarii? 

Należy zabrać ze sobą wszelką posiadaną dokumentację, która jest związana ze sprawą, w szczególności pisma sądowe i urzędowe oraz dokumenty geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, itp. 

  • Jakie są koszty prowadzenia sprawy przez Kancelarię? 

Na koszty prowadzenia sprawy składają się koszty procesu (np. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wynagrodzenie biegłych i tłumaczy) regulowane odrębnymi przepisami oraz wynagrodzenie radcy prawnego uzgodnione indywidualnie z Klientem.  

W przypadku wstępnej wizyty o charakterze informacyjnym, Klient nie ponosi żadnej odpłatności, w trakcie takiej wizyty jest natomiast informowany o przewidywanych całościowych kosztach prowadzenia sprawy. 

  • Czy Kancelaria świadczy darmową pomoc prawną dla osób, których ze względów materialnych nie stać na wynajęcie prawnika ? 

Dla najuboższych Klientów Kancelaria świadczy usługi prawne „Pro publico bono”, bez odpłatności. W celu uzyskania tego rodzaju pomocy prawnej niezbędne jest wcześniejsze skontaktowanie się z nami i indywidualne omówienie szczegółów. 

  • Czy jest możliwość udzielenia porady telefonicznej bądź drogą elektroniczną ? 

Co do zasady Kancelaria nie udziela porad prawnych „na odległość” gdyż bez szczegółowego zapoznania się ze sprawą, a zwłaszcza z dokumentacją czy też aktami sądowymi, nie jest możliwe udzielenie rzetelnej porady prawnej co mogłoby narazić Klienta na negatywne konsekwencje. Jednakże w niektórych rodzajach spraw możliwa jest pomoc prawna via e - mail, szczególnie, gdy Klient opisze stan faktyczny sprawy i prześle drogą elektroniczną niezbędną dokumentację (np. w formie zeskanowanych dokumentów). 

  • Na jakim terenie działa Kancelaria ?

Kancelaria świadczy usługi prawne przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego. Jednakże w indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest również prowadzenie sprawy w innych częściach Polski.

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kaczmarczyk Gorzów Wlkp

W ramach pomocy prawnej udzielanej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zajmujemy się m.in.: udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, opracowywaniem umów i projektów umów, prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem interesów Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Kontakt

ul. Fryderyka Chopina 68/8
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 604 897 996

e-mail: marcin.kaczmarczyk@kancelaria-kaczmarczyk.pl